Profiel


Presentaties


Publicaties


Projecten

De afgelopen 25 jaar heeft Chris vele projecten gedaan, maar altijd met een duidelijk doel: specialistische kennis verzamelen en samenvatten tot een begrijpelijk verhaal voor iedereen. Met zeer uiteenlopende partijen deed hij onderzoek, organiseerde hij bijeenkomsten, schreef hij artikelen en boeken en presenteerde hij de resultaten. Hieronder een lijst van projecten en met wie hij die uitvoerde. En ja, zoals je wellicht al is opgevallen heeft hij ook deze website zelf gebouwd...

2019-heden
DIVD
Dutch Institute for Vulnerability Disclosure
Als mede-oprichter een hacker instituut helpen groeien om een plek te bieden aan vrijwillgiers die het internet veiliger maken.
2021-heden
Post Quantum Crypto
CWI en TNO
Dagvoorzitter bij een halfjaarlijkse symposiumreeks waarbij onderzoekers, bedrijfsleven en overheid kennis delen over de migratie naar post quantum cryptografie."
2017-heden
Port Cyber Cafe
Stichting FERM Rotterdam
Presentatie en medeorganisatie van een cyber security praatprogramma dat elk kwartaal plaatsvindt in de haven van Rotterdam.
2021-2022
MCH2022
Stichting IFCAT en vele hackers
Team Lead Music tijdens hacker event MCH2022: bands boeken, jamsessies leiden en veel met spullen slepen.
2019-2022
De overheidsbrede cyberoefening
Ministerie van Binnenlandse Zaken, ICTU, Northwave, COT, Scenarios4Summit en Spitz
Jaarlijks terugkerende live crisisoefening, waarbij ik meedacht over het format, scenario en optrad als spelleider en presentator.
2017-2022
Hack Talk
Worm Rotterdam
Onafhankelijk praatprogramma waarin we het publiek laten zien dat hackers heel aardige mensen zijn en aan hackers laten zien dat gewone mensen ook heel interessant kunnen zijn. Video
2020-2021
Technology Assessment for Business Students Als Senior Onderzoeker aan de Haagse Hogeschool ontwikkel ik in opdracht van het Kenniscentrum Digital Operations een raamwerk om Business studenten kritisch te reflecteren op de inzet van technologie. Lees hier het eindrapport (Engels).
2016-2020
Cyber Crisis Management Trainingen
Crisicom
Acteur, scenarioschrijver en observator bij Cyber Crisis Management Trainingen voor bedrijven en overheid.
2014-2018
Hackers Handshake
Kunstproject van fotograaf Tobias Groenland, waarin hij hackers van dichtbij portretteert. Chris deed de matchmaking en schreef de begeleidende teksten. Tentoonstelling te zien o.a. bij de NCSC One conferentie en in het Haagse Stadhuis.
2016
Een jaar lang lekken melden
Global Defense of the Internet
Columns in SecurityVandaag en De Correspondent over de wonderlijke avonturen van helpende hacker 0xDUDE.
2015-2017
Annual Reports 2015 and 2016
Schuberg Philis
Doing interviews and writing case studies for the Schuberg Philis Annual Reports 2015 and 2016.
2013-2015
Verantwoorde onthullingen
Ethish hacken in Nederland
Onderzoek, column en boek over de praktijk van ethisch hacken, ook wel "responsible disclosure". Doel was betrokken partijen - hackers, systeembeheerders, IT managers, journalisten en beleidsmakers - inzicht te geven in elkaars belevingswereld. Ethisch, technisch en sociologisch.
2011-2016
Tek Tok late night
We praten over apparaten
Praatprogramma over informatietechnologie. Telkens op een eerste dinsdag van de maand in het Paard van Troje, Den Haag met telkens een andere partner. De show was gratis toegankelijk en werd on line uitgezonden op live streaming en YouTube.
2008-2015
Spinoza te paard
NWO, Paard van Troje, Tek Tok, Rec.online, W24 en Quest
Een reeks talkshows met winnaars van de Spinozapremie.
2011-2012
Voorgeprogrammeerd: Intieme software tussen dwang en gemak
Rathenau Instituut
Google bepaalt de relevantie van je zoekresultaten aan de hand van meer dan 200 variabelen. Een bericht in Twitter mag maximaal 140 tekens bevatten. Facebook kent drie soorten relaties: bezet, single of "It's" complicated". De stemwijzer brengt een heel partijprogramma terug tot dertig vragen. LinkedIn, Twitter en datingsites adviseren je op interessante mogelijke contacten aan de hand van bepaalde overeenkomsten in profiel en netwerk. Die software dient het gemak en versnelt de communicatie. Maar software kan ook dwingend werken, soms zichtbaar, maar veelal onzichtbaar. Kortom, software is niet neutraal. Welke vormen van sturing vinden plaats vanuit die software, welke belangen zijn daarmee gemoeid en hoe be�nvloedt dat het denken en handelen van internetgebruikers?
2008-heden
Tagology
Tagology Foundation
Stel je voor: een taal voor alle mensen en computers. Een taal bovendien waar iedereen aan kan bijdragen en die je leert terwijl je hem gebruikt op je mobieltje of PC. Dit is wellicht een te hoge ambitie, maar het is wel wat Stichting Tagology doet, door bits te gebruiken als pictogrammen, oftewel tags. Het maken en gebruiken van deze tags is gratis en staat open voor iedereen. Je zult er niet een heel verhaal mee kunnen schrijven, maar de tags zijn goed te gebruiken als wachtwoorden, productlogo�s en bewegwijzering.
2007-2011
Technology Assessment in Azie
Rathenau Instituut, TWA Netwerk en diverse universiteiten
Vanuit een samenwerking tussen de Technisch Wetenschappelijke Attachees van de Nederlandse ambassade en het Rathenau heb ik diverse trainee trajecten opgezet: vier in Japan, een in Zuid-Korea en twee in China.
2007-2011
Digitalisering van de openbare ruimte
Rathenau Instituut e.v.a.

Navigatiemiddelen in de auto, digitale sleutels voor elektronische toegangspoortjes en een explosie aan digitale toepassingen in onze mobiele telefoon: we omgeven ons steeds meer met digitale communicatie. De achterliggende netwerken worden ondertussen klaargemaakt om voor het Internet Protocol. De informatiesamenleving gaat daarmee een nieuwe fase in, die van een gedigitaliseerde publieke ruimte. Is straks alles, overal met elkaar verbonden? In dit project kijkt het Rathenau Instituut welke maatschappelijke gevolgen deze toenemende digitalisering heeft. Het boek "Check in / check uit." kwam uit in mei 2010 en de internationale versie "Check in / Check out" in januari 2011. In 2012 volde de Chinese versie. Cool!
2008-2009
Zorgrobotica in Japan
Rathenau Instituut en Technisch wetenschappelijke Attachees van de Nederlanse Ambassade in Tokio
Een verkenning van zorgrobotica in een sterk vergrijzende samenleving, waar men gelooft in technologische oplossingen.
2008
Tag-Scan-Privacy-Match
DIFR, Rathenau Instituut, TNO, Mobiqui, Koninklijke Academie Beeldende Kunsten Den Haag en NLNed
Een netwerk van RFID experts bouwt het mobieltje om tot Privacy Coach. Krijg je weer eens een RFID pasje (bijvoorbeeld bij de fitnessclub) hou je toestel erbij. "Bliep!" Is er een match, dan voldoet het pasje aan je privact profiel. Zo niet, ga eens vragen wat die aanbieder ermee doet. Dit proof of concept speelt in op de groeiende wens om te weten wat de slimme omgeving van je weet.
2007-2008
Het Glazen Lichaam
Rathenau Instituut en NRC Handelsblad
Technologie laat zien wie en wat we zijn: goed of slecht, gezond of ziek, klant of niet. Dit technologiefestival in het WTC te Rotterdam toonde de gevolgen van steeds meer monitoringstechnologie. Meer dan 1000 bezoekers genoten van deze avond. CvtH was talkshowhost en projectleider. Dankzij de tomeloze inzet van al die briljante Rathenau medewerkers, de NRC en FenB events werd deze avond een groot succes. Verslagen in woord en beeld
2007-2008
De harde virtuele werkelijkheid
(Rathenau Instituut)
Virtuele werelden worden steeds echter: avatars maken objecten, verhandelen die en ontwikkelen hechte relaties. Echter, steeds vaker bereiken misstanden uit deze werelden de traditionele media. Politici roepen op tot regulering. Middels expertmeetings, onderzoek en gesprekken met politici onderzoekt het Rathenau Instituut de wenselijkheid, dan wel mogelijkheid van regulering binnen de virtuele weredlen
2005-2007
RFID & Identity Management
(Rathenau Instituut)
Overal duiken momenteel RFID chips op: in ons paspoort, de OV-chipkaart, toegangspasjes op kantoren, bij de benzinepomp, in de boodschappen... Ze zijn op afstand leesbaar en houden bij wie, wanneer, waar is. Privacy waakhonden schermen met Big Brother scenario's, terwijl de verkopers ons een zonnige toekomst voorhouden waarin alles makkelijk, snel en veilig zal zijn. Wij gaan kijken wat er echt gebeurt in de praktijk en informeren daarover de volksvertegenwoordigers in Nederland en Europa. Meer
2004-2006
De Digitale Generatie
(Rathenau Instituut)
De huidige generatie jongeren is de eerste die opgroeit in een wereld vol ICT. Wat gebeurt er in hun virtuele wereld en wat zegt dat over de toekomst van de informatiesamenleving? Om die vragen te beantwoorden hebben we bijeenkomsten georganiseerd, interviews gedaan met experts en jongeren, een denktank digitale toekomst opgericht en samen met het SCP de redactie gevoerd van een boek dat uitkwam in 2006. Meer
2004-2005 Houdbare kunst. Wie doet wat, wanneer en waarom voor de Nederlandse buitencollectie?
(CBK Utrecht)
In Nederland staan vele duizenden kunstwerken in de openbare ruimte. Hoe moet die collectie beheerd worden? Een bijeenkomst van 80 deskundigen, waar ik als moderator de meningen peil, gevolgd door adviezen in gesproken en geschreven woord.
2003-2005 The Practice of Managing Knowledge
(KnowledgeBoard)
Hoe kun je binnen internationale, kennisintensieve organisaties experts met elkaar laten hun kennis laten delen? Het Europese KnowledgeBoard biedt vruchtbare grond om mijn bevindingen uit voorgaande kennismanagementprojecten uit te dragen binnen een rondreizend circus van lezingen, workshops en publicaties.
2004 Beeldvorming. Over het beheer en onderhoud van de kwetsbare verhouding tussen buurt en buitenbeeld
(Nieuwe Brabantse Kunst Stichting)
Collectiebeheer van de buitenbeelden betekent niet alleen technisch onderhoud, maar ook goede pr. In een reeks lezingen geeft CvtH voorbeelden van goed en slecht beeldenbeheer.
2003-2004 A European Strategy for the Direct Assessment of Skills
(RAND Europe, EC DG Education)
Hoe kun je de competenties van de Europese bevolking monitoren om zo tijdig bij te kunnen sturen in het onderwijs en de arbeidsmarkt? Een consortium van RAND Europe, Oxford University en DTI Denemarken geeft een overzicht van verschillende pogingen hiertoe en ontwerpt een strategie om het beter te doen.
2003-2004 Nederlandse R&D in Informatie- en Netwerk-beveiliging
(RAND Europe, Ministerie EZ)
Het ministerie van EZ wil graag weten waar de Nederlandse ICT onderzoekers goed in zijn. Ons team geeft een inventarisatie van onderzoek, trends en uitdagingen.
2003-2004 Europe Competing: Market Prospects, Business Needs and Technological Trends for Virtual, Smart Organisations in Europe
(RAND Europe, EC DG IST)
Steeds meer organisaties gedragen zich als "smart and virtual". Maar wat houdt dat precies in, wat de economische waarde ervan en moet de Europese Unie die organisatievorm stimuleren? Samen met DTI geven we een analyse en advies.
2001-2004
Beep: Better eEurope Practices
(RAND Europe, EC DG IST)
In dit megaproject voor de Europese Commissie bouwt een consortium van partners uit 16 landen een on line database met case studies van goede voorbeelden in ICT-gebruik. Wij beheren het domein "Work & Skills" en leiden de analyse van de database. Deze kennismanagement applicatie heeft uiteindelijk 3,4 miljoen Euro gekost. Zie hier wat het heeft opgeleverd.
2003 Cannabis Policy, Implementation and Outcomes
(RAND Europe, Ministerie VWS)
Het ministerie van VWS wil graag weten tot welke effecten cannabisbeleid heeft geleid in andere landen. Ons team concludeert na het lezen van veel wetenschappelijke literatuur dat er nauwelijks een verband is tussen strafmaat en gebruikscijfers.
2003 Beeldvorming. Over de sociale context van kunst in de openbare ruimte
(VNG, ICN en Cultuurfonds BNG)
Als kunst in de openbare ruimte wordt geplaatst, ontbreekt het nogal eens aan een goed verhaal daarover. Terwijl de waardering van de buitenbeelden sterk wordt bepaald door wat de mensen erover vertellen. De tekst van CvtH is onderdeel van de uitgave "Beelden buiten, beheer en behoud".
2001 Diender.com
(Ithaka Media Consult)
Een juridische uitgeverij wil of agenten behoefte hebben aan on line uitgaven, want deze grote doelgroep lijkt nog onbediend. Uit interviews blijkt echter dat de agenten niet mogen internetten op hun werk.
2001 Internationaal Bestuursrecht
(Ithaka Media Consult)
Juristen die werken in het internationale bestuursrecht hebben nogal wat verschillende bronnen tot hun beschikking en die zijn niet altijd up to date. Een uitgever wil daarom weten wat er allemaal on line kan en hoe dat eruit moet zien. Maar zoals wel vaker blijkt, willen de juristen de wetteksten en jurisprudentie toch nog graag papier.
2001 BOA's
(Ithaka Media Consult)
Bijzondere Opsporingsambtenaren zien we overal om ons heen: de treinconducteur, de douanier, de fiscus, de sociaal rechercheur, de boswachter, etc. Ze worden echter nauwelijks als beroepsgroep bedient. We brengen de doelgroep in kaart en peilen de behoefte aan diverse uitgaven.
2001 ANWB is meer dan alleen hulp onderweg
(Ithaka Media Consult)
Een nieuwe publiekscampagne wordt met bill boards getest onder willekeurige autobezitters.
2001 De nieuwe sirene
(Ithaka Media Consult)
De Rijksvoorlichtingsdienst wil weten hoe hun campagne voor het nieuwe luchtalarm over komt. Wij testen krantenartikelen en radiospotjes op voorbijgangers die onder het genot van koffie en taart hun mening geven.
2001 0900 8844, het nieuwe alarmnummer
(Ithaka Media Consult)
Alle politiediensten komen voortaan onder een telefoonnummer. Om dit onder de aandacht te brengen heeft de Rijksvoorlichtingsdienst een grote campagne ontwikkeld die eerst door ons is getest op willekeurige voorbijgangers.
2001 De markt voor gezondheidstijdschriften
(Ithaka Media Consult)
Een uitgever wil weten of er nog ruimte is op de Nederlandse markt voor een nieuw tijdschrift over gezondheid. Wij leggen de Nederlandse cijfers en titels naast die van het buitenland en tonen de gaten in de markt.
2001 Rolls Royce en Bentley eigenaren
(Ithaka Media Consult)
Wat voor mensen kopen zo'n dure auto, waarom en wat verwachten ze van deze merken. Een serie interviews met mannen van stand.
2001 Beeldende Kunst & Architectuur
(Centrum Beeldende Kunst Leiden)
In bouwplannen is er ook vaak een kunstbudget. Hoe werken kunstenaars en architecten samen? CvtH leidt een avond met 80 kunstenaars, architecten, cultuurkenners en beleidsmakers.
2000-2001 Vrouwen Online
(Ithaka Media Consult)
Een grote uitgever van vrouwentijdschriften laat zijn websites periodiek doorlichten door vrouwenpanels. Vrouwen willen vooral echte beelden en verhalen op de site en geen modellen in doomwerelden.
1999-2001 Belastingaangiften
(Ithaka Media Consult)
Burgers testen jaarlijks de nieuwe aangifteprogramma's van de Belastingdienst op gebruiksgemak, terwijl wij ze interviewen en de opdrachtgever meekijkt. Niet makkelijk, maar wel erg leuk om te doen.
2000 De nieuwe Schuurman & Jordens
(Ithaka Media Consult)
Een oude juridische uitgave krijgt een nieuw jasje. Wij testen hoe verschillende voorstellen voor de nieuwe vormgeving bevalt onder de gebruikers.
2000 Gebruikersprofielen en zoekstrategie�n op Internet
(Ithaka Media Consult)
Wie zoekt hoe op Internet? In een tijd dat Google nog onbekend is, doen we voor een grote Nederlandse zoekmachine interviews onder Internetters en schetsen typen gebruikers.
2000 De cost gaet voor de baet uyt
(Ithaka Media Consult)
Internetgoeroe Kevin Kelly stelt dat je in de Nieuwe Economie eerst veel weggeven, om later veel te kunnen verdienen. Uit interviews blijkt echter dat het veelal gaat om het aloude principe van koppelverkoop, zoals bijvoorbeeld bij scheermesjes ook gebeurt.
2000 Nieuwe mobiele diensten
(Ithaka Media Consult)
Een grote telecom wil de behoefte peilen voor nieuwe diensten. In een spel door ons ontworpen strijden 26 applicaties om de gunst van de gebruikers. En: hoeveel zijn ze bereid zijn te betalen voor de diensten?
2000 De Telefoongids
(Ithaka Media Consult)
Het oude telefoonboek wordt vernieuwd. Zes burgerpanels in de rol van redactie.
2000 De informatiebehoefte onder informatici
(Ithaka Media Consult)
Een uitgever van ICT tijdschriften wil weten wie wat leest. Een telefonische enqu�te onder het abonneebestand.
2000 IT/IQ
(Ithaka Media Consult)
Een uitgever heeft een tijdschrift voor hoger opgeleiden in de ICT. Wat vinden ze ervan? Een van de eerste on line abonneeonderzoeken.
2000 ICT op school
(Ithaka Media Consult)
Hoeveel computers hebben de scholen, wie beheert ze en zijn ze ook on line? Een enqu�te onder de netwerkbeheerders wijst uit dat het de goede kant op gaat in het onderwijs.
2000 Boodschappen on line
(Ithaka Media Consult)
Een grote kruidenier wil voor de oudere dames de boodschappen thuisbezorgen die ze on line kunnen bestellen. Hij ziet marketingmogelijkheden bij de vrouwenbladen. Wij deden een enquete onder de lezeressen.
2000 Binnenlands Bestuur
(Ithaka Media Consult)
Een tijdschrift gaat on line. Onder het oog van de uitgever gaan panels van abonnees in de rol van webredactie.
2000 Juridische informatie on-line
(Ithaka Media Consult)
Juristen gebruiken dagelijks vele CD-Roms en andere informatiedragers. Een grote uitgever wil alles on line beschikbaar stellen. Panels spreken zich uit over hun behoefte en adviseren een sober ontwerp.
2000 Belastinggidsen en almanaks
(Ithaka Media Consult)
De grote notariskantoren hebben zo allemaal hun eigen Bijbel. Een grote juridische uitgever wil weten welke dat is, wat ze ermee doen en hoe ze verbeterd kunnen worden. Zes panels spreken zich uit.
2000 Nieuwe lesmethoden, nieuwe lesmaterialen
(Ithaka Media Consult)
Een leraar met boek die alleen maar voor de klas een verhaal vertelt kan niet meer. Voor een educaties uitgever spreken zes panels docenten over nieuwe methoden om op meer speelse wijze Engels te leren.
2000 Fiscaal Memo
(Ithaka Media Consult)
Een juridische uitgave staat op de lijst om geredesigned te worden. Een enqu�te en vier panels wijzen echter uit dat de fiscalisten erg tevreden zijn met de huidige uitgave.
1999 Medicijnen en marketing
(Ithaka Media Consult)
In een voorstel van minister Borst wordt de markt voor medicijnen meer vrijgelaten. Maar wat voor marketingmogelijkheden heeft de farmaceutische industrie als zij nog steeds niet openlijk mag adverteren? Een serie interviews met de grote producenten.
1999 ARBO CD Rom
(Ithaka Media Consult)
Deskundigen in arbeidsomstandigheden spreken zich in panels uit over hun informatiebehoefte en testen een CD Rom
1999 Textile Traditions in the Ewe Speaking Area
(Priv�)
Malika Kraamer (Ph.D. 2005, School of Oriental and African Studies, University of London), verricht onderzoek voor haar proefschrift over textielkunst uit Ghana en Togo. Twee maanden gaat CvtH mee als assistent langs 20 plaatsen voor groepsinterviews.
1999 Buitenlandse bezoekers
(SICA Magazine)
Jaarlijks komen honderden cultuurkenners met een beurs van Buitenlandse Zaken naar Nederland om te netwerken. Hoe worden zij ontvangen? Een reeks interviews langs onze nationale cultuurinstellingen.
1998-1999 De letteren verbeeld. Een kunstroute langs schrijvers
(Centrum Beeldende Kunst Rotterdam)
Kunstenaar Toni Burgering heeft foto's gemaakt van alle Rotterdamse beelden over schrijvers. We maken samen met dichter Rien Vroegindeweij een beeldenroute. CvtH beschrijft voor 20 beelden de ontstaansgeschiedenis en de schrijvers waar ze over gaan.
1998-1999 Evaluatie kunst in de wijken 1997-1998
(Centrum Beeldende Kunst Rotterdam)
In Rotterdam staan veel kunstwerken in de openbare ruimte, elk met een eigen geschiedenis en betekenis voor de buurt. Hoe verlopen deze projecten, wat is de rol geweest van het CBK en wat kan beter in de toekomst? Een reis langs vele archieven, kunstenaars, opbouwwerkers, beleidsmakers en buurtbewoners.
1996-1999 Boze burgers en buitenkunst
(Boekmanstichting, Trouw)
Mijn afstudeerscriptie over vernielingen en controversen rondom kunst in de openbare ruimte blijk ik een gevoelige snaar te raken. Men wordt nogal eens boos en vernielzuchtig van de beelden. CvtH schrijft er een boek over, levert een artikel voor Trouw en wordt gevraagd voor radioprogramma's en bijeenkomsten.
1998 Lokaal sportbeleid
(Onderzoeksburo Diopter)
Het ministerie VWS, NOC*NSF en Landelijke Contactraad willen weten wat gemeenten zoal doen om de bevolking te laten bewegen en topsporters de ruimte te geven. Een flinke stapels gemeente nota's en een reeks interviews wijst uit dat dezelfde doelstellingen nogal eens anders uitpakken.
1997 Goed, beter, best. Naar een kwaliteitsbeleid in een pluriforme sportsector
(Onderzoeksburo Diopter)
Het kwaliteitsdenken dringt ook door tot de sportwereld. Maar wat betekent kwaliteit eigenlijk? Een literatuurstudie en denktank brengen het ministerie van VWS van een filosofische discussies naar praktische doelstellingen.
1997 Art & Science, the Cross-over
(Universiteit van Amsterdam)
Wat kunnen kunstenaars zeggen over wetenschappers en andersom? Als een van de exposanten verbeeldt CvtH sociologische theorie�n met surrealistische olieverfschilderijen.
1996 Public Understanding of Science
(NEMO Science Center)
Hoe kun je het brede publiek laten oordelen over nieuwe technologie? Met cartoons en touch-screens laten we bezoekers meebeslissen over genetische manipulatie en nieuwe energiewinning.